AKO SI U NÁS ZAPOŽIČIATE VYBRANÉ KOSTÝMY A ŠATY?

Ako urobiť objednávku

1. Objednávku uskutočníte na našom eshope online, emailom na info@poziciamekostymy.sk alebo telefonicky na kontaktoch: +421915372162  

2. Po potvrdení objednávky si zapožičanú vec prídete prevziať podľa ustanovení dohodnutých pri vytvorení objednávky. Ak ste si zapožičanie veci ste si rozmysleli, oznámte prosím odstúpenie od Zmluvy ešte pred začatím doby zapožičania veci.

Kde si prevezmete zapožičaný tovar?

1. Čas vyzdvihnutia zapožičanej veci si dohodnete vopred (telefonicky, emailom). Totožnosť nájomcu sa overuje potvrdením objednávky (občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti).

2. Nájdete nás na adrese:

SELECTAFASHION

RÁZUSOVA 7

NITRA

94901

Vratná záloha

1. Okrem požičovného nám pri preberaní veci nám uhradíte zálohu 20€/1ks zapožičanej veci v hotovosti, ktorú vám vrátime pri vrátení požičanej veci späť. Pri preberaní podpíšete preberací protokol o stave veci.

2. Zapožičané veci vrátite v stave spôsobilom na ďalšie zapožičanie, t.j. kompletné a v dobrom stave. Tovar neperiete ani ich nečistite žiadnym spôsobom. Prenajímateľ je oprávnený uviesť zapožičanú vec do pôvodného stavu (pred požičaním), ktorá mu bola vrátená poškodená, na náklady nájomcu.

Doba zapožičania veci

1. Doba zapožičania veci sú 3 kalendárne dni s možnosťou predĺženia 3€/deň po predchádzajúcej dohode.

2. Deň začiatku zapožičania veci aj deň ukončenia zapožičania veci uvedie nájomca pri vytvorení objednávky vo formulári prostredníctvom eshopu: www.poziciamekostymy.sk .

Vrátenie zapožičanej veci

1. Pri vrátení zapožičanej veci späť zhodnotíme fyzický stav zapožičaných vecí.

2. V prípade poškodenia zapožičaných vecí je nájomca povinný zaplatiť vzniknutú škodu. V prípade poškodenia, ktoré je neopraviteľné, je nájomca povinný zaplatiť 100% obstarávacej ceny zapožičanej veci.

 

Kompletné obchodné podmienky si môžete prečítať TU.